page-004

Rozsah poskytovaných služeb

Pro koho jsou naše služby určeny?

 • pro samostatné a nezávislé osoby, které chtějí využít výhod žití v komunitě seniorů a možnosti využívat sociální a zdravotnické služby dle vlastní potřeby
 • pro osoby trpící běžnými chorobami vyššího věku
 • pro osoby se zhoršeným zdravotním stavem vyžadující intenzivní pečovatelskou péči

 

Pobyt v Akátovém domě není možný pro osoby v pokročilém stádiu demence, osoby s těžkou mentální retardací, osoby s dlouhodobým duševním onemocněním, osoby s autismem a osoby se závislostmi.

 

Ubytovaní senioři mohou využívat 2 typy poskytované péče:

senior_16

 

 

A) Základní péče

Určeno pro soběstačného seniora, který nevyžaduje a nepotřebuje stálou péči.

 

Ubytování se základní péčí zahrnuje tyto služby:

 • Služby hospodyně jejímž cílem je kontrola stavu klienta a provedení drobných úkonů pro klienta:
  - úklid a základní domácí práce
  - donáška drobného nákupu, apod.
 • Služby správce (údržbářské práce v bytech a drobné opravy)
 • Školené pečovatelky jsou v Akátovém domě přítomny 24 hodin denně včetně víkendů
 • Zajištění pečovatelské a ošetřovatelské služby nad rámec základní péče
 • Zdravotní preventivní péče je zajištěna diplomovanou zdravotní sestrou.
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (kulturní a společenské akce pořádané v areálu), volnočasové a zájmové aktivity
 • sledování filmů, dokumentů ve vlastním kinosále
 • Společné oslavy narozenin, výročí a svátků
 • Procházky a posezení na zahradě Akátového domu
 • Provozování společenských akcií v areálu Akátového domu – besedy s cestovateli, přednášky, večery s živou hudbou, apod.
 • Organizování společných výletů po krásách jižní Moravy a dolního Rakouska
 • Využívání veškerých společenských prostor a cvičebních prvků
 • Zajištění kontaktu s úřady; sociální poradenství (např. v situaci, kdy se zdravotní stav klienta zhorší a potřebuje vyřídit příspěvek na péči)
 • Zajištění dovážky obědů
 • Zprostředkování služeb kadeřníka, maséra, pedikéra, apod.
 • Úklid a údržba společných prostor; údržba zeleně; vytápění a osvětlení společných prostor a další náklady spojené s údržbou a provozem Akátového domu

 

 

B) Intenzivní péče

http://www.dreamstime.com/stock-image-nurse-aged-care-elderly-image18724641

Pokud seniorův zdravotní stav vyžaduje pomoc pečovatelky nebo ošetřovatelky

 •  pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně
 • aktivizační a motivační činnosti
 • sociálně terapeutické činnosti

 

Zdravotní a ošetřovatelská péče je poskytovaná výhradně organizacemi, které mají na tyto služby řádnou registraci – viz Registr zdravotnických zařízení. Spolupracujeme například s Charitní ošetřovatelskou službou v Rajhradě.

 

Senioři čerpají takový rozsah služeb, který odpovídá jejich skutečným potřebám a zdravotním stavu. Tím mají jistotu, že o ně bude vždy výborně postaráno i při zhoršujícím se zdravotním stavu.

 

Ostatní služby

 • komplexní poradenství v oblasti kompenzačních pomůcek (mechanická a elektrická křesla, chodítka, berle, apod.)
  Dodávky pomůcek na lékařský poukaz (hrazené zdravotní pojišťovnou), a také  přímým prodejem za hotové (repasované pomůcky za přijatelné ceny). Pro klienty, kteří potřebují kompenzační pomůcku pouze na přechodnou dobu (např. na dobu rekonvalescence po operačním zákroku) zprostředkujeme její zapůjčení.
 • canisterapeutické služby

 

Dle zájmu ubytovaných seniorů je možné zprostředkovat i canisterapeutické služby.