page-003

Ubytování v domovech pro seniory S.E.N.

S.E.N. Bydlení, s.r.o. se při budování a provozování domovů pro seniory se opírá o 3 základní pilíře, které definují přístup k péči o seniory: starostlivost, empatie, nezávislost. Věříme, že senioři mohou žít aktivním a plnohodnotným životem a tak předejít pocitu izolace, který je pro tuto věkovou skupinu v současnosti poměrně palčivým problémem.

 

Naším záměrem je vybudovat domovy pro seniory v různých částech České republiky. První realizované bydlení pro seniory je Akátový dům v Rajhradě u Brna.

Všechny domovy pro seniory budou mít jeden společný jmenovatel – výbornou dostupnost občanské vybavenosti. Bydlení pro seniory stavíme v centru menších měst, která nabízejí jak klidnou lokalitu, tak dobrou občanskou vybavenost a dopravní dostupnost.

 

S.E.N. bydlení – starostlivost, empatie, nezávislost

 

Starostlivost

Naše domovy pro seniory poskytují 24 hodinovou bezpečnost. Jedná se o uzavřené areály, které jsou přístupné pouze přes recepci, tudíž je zamezeno pohybu cizích osob. Každý byt může být v případě zájmu vybaven systémem tísňového volání a celý domov pro seniory zabezpečen kamerovým systémem.

http://www.dreamstime.com/stock-photos-senior-carer-nurse-image17342753

 

Seniorům jsou v domovech poskytovány 2 základní úrovně sociálních služeb.

Každý senior tak má možnost vybrat si úroveň a rozsah poskytované péče přesně podle svého zdravotního stavu a svých potřeb.

 

Poskytované služby vždy tvoří ucelený komplex služeb s cílem zajistit bezproblémovou péči v domácím prostředí klienta.

 

Empatie

http://www.dreamstime.com/stock-photography-senior-doctor-talking-his-patient-image18106482

 

Umožňujeme seniorům zůstat ve svém přirozeném sociálním prostředí i při zhoršujícím se zdravotním stavu a ztrátě soběstačnosti. Stárnoucí lidé si tak najdou nový domov ve známém prostředí, s dlouhodobými fungujícími sociálními vazbami a s vědomím, že zde vždy najdou to, co budou potřebovat při měnícím se zdravotním stavu.

Hlavní výhodou společného bydlení (stárnutí) v komunitě je snížení závislosti na pomocí zvenčí (rodiny nebo profesionální péče) díky vzájemné pomoci v případě potřeby. Jedná se o přátelské prostředí, které má schopnost doplnit stávající rodinné a přátelské vazby.

 

Poskytované služby umožňují seniorům se sníženou soběstačností či se zdravotními problémy zůstat rovnocenným členem společnosti a tak předejít vyloučení ze společenského života.  Naším cílem je naplnit individuální sociální potřeby uživatelů tak, aby mohli vést plnohodnotný společenský život.

 

Nezávislost

http://www.dreamstime.com/stock-image-senior-friends-walking-park-image21944671

 

Věříme, že je pro každého důležité zachovat si vlastní nezávislost, proto jsou naše domovy pro seniory umístěny vždy v centru měst a je tak zajištěno, aby byla vzdálenost praktického lékaře, lékárny, knihovny, pošty, obchodu, zastávky vlaku či autobusu, restaurace či  městského úřadu do 300m. Senioři tak mohou žít nezávisle v přirozeném prostředí svého domova a přitom být v kontaktu s ostatními lidmi.

Pro naše obyvatele pořádáme a organizujeme pravidelné kulturní a společenské akce.